Bez pozwolenia na budowę

3 min 3 miesiące

Jeśli dany budynek zostanie wzniesiony bez pozwolenia na budowę, to skutkuje to następnie koniecznością jego rozbiórki na koszt inwestora. Jednakże polskie prawo budowlane przewiduje możliwość wznoszenia określonych budynków bez konieczności uzyskiwania specjalnego pozwolenia na budowę. O jakich budynkach jest mowa i jakie on musi spełnić wymagania, aby można było pominąć tenże aspekt formalny? Wedle prawa budowlanego, nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków gospodarczych, altan i garaży, których powierzchnia nie przekracza 35 metrów […]

Budownictwo