3 min 10 miesięcy

Komornik sądowy jest urzędnikiem państwowym uprawnionym do skutecznego egzekwowania różnych postanowień sądowych.

Między innymi taki fachowiec potrafi ściągać należności z różnych składników majątków dłużników, dokonuje eksmisji, itp. Posiadając wyrok sądowy i tytuł wykonawczy, można zlecić komornikowi wykonanie konkretnego zadania ujętego w postanowieniu sądowym. Najlepszą opcją jest wybór instytucji komorniczej działającej w danym regionie, w którym znajduje się również dłużnik. Poszukiwanie takich kancelarii nie jest na szczęście niczym trudnym.

Poszukiwanie komorników właściwych dla danego rejonu

Komornicy i ich szukanie

Jeśli chodzi o komorników to mamy do czynienia ze specjalistami z branży prawnej, którzy posiadają uprawnienia do przymusowego egzekwowania należności. Mogą więc zajmować konta bankowe, emerytury, wynagrodzenia, pojazdy, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, itp. Dzięki temu mają dość spore pole manewru, a to przekłada się na skuteczne odzyskanie środków należnych wierzycielowi. Samo poszukiwanie komorników właściwych dla konkretnych rejonów nie jest zbyt skomplikowane.

Jedną z opcji poszukiwania jest spytanie rodziny, przyjaciół lub znajomych. Możliwe, że ktoś miał już okazję korzystać z usług lokalnego komornika i udzieli wszelkich niezbędnych informacji, takich jak dane kontaktowe czy też zasady współpracy. Inną opcją może być pozyskanie informacji w sądzie na temat komorników działających w danym regionie. Sądy zawsze posiadają aktualne informacje i chętnie podzielą się nimi z osobami i podmiotami poszukującymi usług o charakterze komorniczym.

Ponadto pod hasłami, takimi jak na przykład skuteczny komornik warszawa Praga, możliwe jest znalezienie oficjalnych stron internetowych konkretnych kancelarii. Serwisy te zawierają wszystkie niezbędne dane kontaktowe czy też informacje na temat zasad współpracy albo zakresu działalności konkretnego komornika. Proces poszukiwania takich stron drogą internetową jest na szczęście krótkotrwały i nie stanowi żadnej większej trudności. Ponadto w sieci można znaleźć porady i opinie innych klientów związane z określonymi kancelariami komorniczymi.