3 min 3 lata

Handel i sprzedaż rządzą się swoimi własnymi, wyodrębnionymi prawami.

Tym samym handel nie opiera się na tym, że ktoś komuś coś chce sprzedać, ale może nie chcieć sprzedać tej czy innej osobie bez konkretnego, uzasadnionego powodu. Tak naprawdę jeśli mówimy o sprzedaży, to rządzi nim wiele różnych zasad. Jedną z nich jest prawo rękojmi. To jedno z tych praw, które bezpośrednio chroni kupującego. W największym skrócie można powiedzieć, że owo prawo rękojmii bezpośrednio chroni nabywcę jakiegoś dobra. Poza prawem gwarancji jest to druga z form reklamowania zakupionego towaru. Jeśli mowa jest o prawie rękojmii, to jest ono bezpośrednio związane z pojawieniem się jakichś wad fizycznych lub też wad prawnych w odniesieniu do danego towaru, który został zakupiony. Prawo rękojmi

Prawo rękojmii jest z zasady ukierunkowane na dobro nabywcy i stawia określone wymogi w stosunku do sprzedającego, do danego przedsiębiorcy.

Warto zaznaczyć, że prawu rękojmii podlegają wszystkie towary konsumpcyjne bez żadnego wyjątku. Tym samym nic nie jest wyłączone z tej możliwości dochodzenia swoich praw przez konsumenta. Prawo rękojmii wynika bezpośrednio z pewnych zapisów Kodeksu Cywilnego i tym samym na ten dział prawa należy też się powoływać. Prawo rękojmii jest jedną z podstawowych zasad, z których korzystają i z których mają prawo korzystać konsumenci. Oczywiście bardzo istotne jest przed skorzystaniem z tego prawa, aby dokładnie poznać jego konkretne zapisy. To prawo bowiem odnosi się wprawdzie do wszystkich towarów konsumenckich, ale jednocześnie też warto konkretnie znać sytuacje, w których z tego prawa rękojmi jako konsumenci możemy skorzystać. Na pewno jednak istnienie tego prawa rękojmi w polskim prawie jest tym elementem, który konsumentom daje pewne poczucie bezpieczeństwa. W tymże względzie bowiem bardzo istotne jest to, aby mieć pewne narzędzie obrony w ręku, wszak różnego rodzaju sytuacje sporne lubią się zdarzać i tym samym należy bronić swoich racji mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia jak chociażby prawo rękojmi