4 min 1 rok

Forex jest największym na świecie pozagiełdowym rynkiem walutowym. Grają na nim inwestorzy z całego świata, ale nie tylko indywidualni, lecz również banki oraz duże korporacje. Dziś przedstawimy Wam najważniejsze pojęcia, ale też informacje o rynku Forex.

Czym jest Forex? 

Forex Jest to międzynarodowy rynek walutowy, na którym wymienia się jedną walutę na drugą. Powszechnie uważa się, że jest to najbardziej płynny rynek, gdzie dzienne obroty liczone są w bilionach. Co istotne, większość transakcji, a więc ok. 90% ma charakter spekulacyjny. Ten rynek walutowy nie jest też scentralizowany, co oznacza, że nie posiada siedziby ani lokalizacji. Z tego też powodu określa się go mianem rynku pozagiełdowego. Co ciekawe podwaliną obecnego FX Market jest porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także Banku Światowego. Duży wpływ na powstanie Forexa miała sytuacja, gdy złoto zostało uznane za miernik porównawczy. Najważniejszą jednostką stał się dolar amerykański i tylko on mógł być wymieniany na złoto. Warto jeszcze wiedzieć, że każda waluta ma przypisany kod, który jest trzyliterowy. USD to oczywiście dolar, a EUR – euro. Do najbardziej popularnych, ale też płynnych par FX należy oczywiście euro do dolara amerykańskiego, czy dolar kanadyjski do dolara amerykańskiego. Z rynkiem walutowym Forex są powiązane ważne pojęcia. Należy do nich waluta bazowa i kwotowana. Otóż cena pary walutowej, czyli kwotowanie oznacza, ile waluty kwotowanej można zakupić za jedną jednostkę waluty bazowej. Waluta bazowa zajmuje pierwsze miejsce w parze, zaś kwotowana drugie miejsce w parze. W wielu krajach gospodarki bazują na eksporcie surowców. Waluty tych krajów określamy mianem walut surowcowych. Do głównych walut surowcowych zaliczamy dolara australijskiego, dolara nowozelandzkiego czy dolara kanadyjskiego. 

Na czym polega inwestowanie w waluty na Forexie?

Istnieje kilka sposobów inwestowania w waluty. Najczęściej wykorzystuje się instrumenty pochodne. Zalicza się do nich kontrakty na różnice kursowe. Zatem nie trzeba tylko kupić waluty online i czekać aż ich kurs wzrośnie. Decydując się na zakup instrumentu pochodnego CFD, zawieracie kontrakt z brokerem, gdzie zobowiązujecie się do wymiany kwoty. Jej wartość jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji. Pamiętajcie tutaj, że na bieżąco możecie śledzić notowania walut online na rynku Forex , co może Wam pomóc w podejmowaniu decyzji. Za pomocą CFD na waluty możecie spekulować czy cena wzrośnie, czy spadnie. Jeżeli gracie na wzrost cen, to otwieracie pozycję długą, jeżeli zaś gracie na spadki otwieracie pozycję krótką. Jako inwestorzy na Forexie możecie też skorzystać z dźwigni finansowej. Daje ona Wam większe możliwości zysku, ale też straty. Jeżeli dojdzie do lewara, to spłata brokera może pozbawić Was wszystkich środków z konta. 

Dywergencja Forex – co warto wiedzieć?

Dywergencja Forex występuje gdy cena instrumentu finansowego porusza się w przeciwnym kierunku niż wskaźnik techniczny. Podczas handlu walutami jest ona postrzegana jako znak, że prawdopodobnie dojdzie do zmiany kierunku. Może to oznaczać całkowite odwrócenie trendu. W takim przypadku zalecana jest dodatkowa analiza techniczna. Można do zrobić sprawdzając czy cena obraca się np. wokół historycznych poziomów wsparcia.