5 min 8 miesięcy

Magazyny energii, uważane do niedawna za luksus dostępny jedynie dla najbogatszych, stają się obecnie coraz popularniejsze. Wpływ na to ma zarówno postęp technologiczny, skutkujący obniżeniem poziomu ich cen, jak i zmiana systemu rozliczeń prosumentów, zwiększająca opłacalność zakupu i montażu tych urządzeń.

Czym jest domowy magazyn energii?

Jak można przeczytać na stronie, opisującej typowy domowy magazyn energii, urządzenie to jest obecnie postrzegane najczęściej jako uzupełnienie — a niekiedy wręcz element instalacji fotowoltaicznej: gromadzi ono prąd w godzinach największej jego produkcji przez ten system i oddaje go, gdy użytkownik faktycznie tego potrzebuje. Najczęściej zbudowane jest ono z ogniw litowo-jonowych lub nieco droższych (a zarazem trwalszych) litowo-żelazowo-fosforanowych.

Ile kosztuje najtańszy domowy magazyn energii?

Autorzy artykułu „Ile kosztuje magazyn energii? Poznaj średnie ceny w Polsce w 2023 roku!” podają, że cena najtańszych urządzeń z omawianej grupy wynosi obecnie zaledwie kilkanaście tysięcy złotych – kwota ta obejmuje zarówno zakup sprzętu, jak i jego montaż przez fachową ekipę. Warto przy tym zauważyć, że najbardziej opłacalne będzie zainstalowanie magazynu energii jednocześnie z całym systemem fotowoltaicznym – w takiej sytuacji nie będzie na przykład konieczności późniejszej wymiany falownika na hybrydowy ani też integracji sterującego magazynem oprogramowania z posiadanymi już rozwiązaniami informatycznymi.

Jak dobrać odpowiednią pojemność magazynu energii?

Koszt magazynu energii jest oczywiście powiązany z jego pojemnością, warto więc zastanowić się nad jej optymalizacją. Zazwyczaj przyjmuje się, że na 1,5 kW mocy instalacji fotowoltaicznej powinno przypadać około 4 kWh pojemności magazynu. Uzyskany z tej proporcji wynik należy – ze względu na możliwość spadku wydajności ogniw w trakcie eksploatacji – lekko zaokrąglić w górę. W kalkulacji takiej należy brać pod uwagę pojemność użytkową (a nie nominalną) urządzenia oraz uwzględnić specyfikę gospodarstwa domowego – na przykład jego rzeczywiste zapotrzebowanie na energię.

Czy warto kupić większy magazyn energii?

Eksperci zdecydowanie odradzają natomiast zakup magazynu, który będzie miał dużą nadwyżkę pojemności – jego nieużywane ogniwa mogą szybko się zdegradować, co obniży opłacalność całej inwestycji. Jeżeli więc przewidujemy zwiększone zapotrzebowanie na prąd w bliżej nieokreślonej przyszłości, powinniśmy raczej zastanowić się nad magazynem energii o konstrukcji modułowej. Może on zostać szybko rozbudowany, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, np. gdy zainstalujemy w domu pompę ciepła lub gdy zdecydujemy się na zakup samochodu elektrycznego.

Co wpływa na opłacalność montażu magazynu energii?

Oczywiście sama cena magazynu energii nie jest jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy analizie opłacalności jego zakupu. Ważny jest też na przykład stosowany przez nas system rozliczeń: w przypadku tak zwanego net billingu, stanowiącego obecnie jedyny dopuszczalny sposób rozrachunków dla nowych prosumentów, opłacalność montażu własnego magazynu energii jest znacznie wyższa niż w net meteringu. Czynnikiem, rzutującym na efektywność ekonomiczną takiej inwestycji, jest również możliwość skorzystania z dofinansowania – wysokość dotacji może sięgać nawet 50% poniesionych kosztów.

Po jakim czasie zwróci się inwestycja w magazyn energii?

Zazwyczaj okres zwrotu z inwestycji w magazyn energii wynosi od 6 do 8 lat. W praktyce jednak wiele zależy od specyfiki konkretnego prosumenta: wspomnianych już zasad rozliczeń, wysokości pozyskanej dotacji, charakterystyki posiadanej instalacji fotowoltaicznej, zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną oraz profilu jej zużycia. Ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić w kalkulacjach, są również obecne i przyszłe ceny prądu. Większość specjalistów prognozuje ich wzrost. Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, należy spodziewać się znaczącego zwiększenia opłacalności montażu magazynów energii elektrycznej.