3 min 2 lata

Jednym z wielu zadań jakie realizują agencje detektywistyczne jest obserwacja osób, zbieranie różnego rodzaju informacji.

Prywatnych detektywów wynajmują osoby, które są w trakcie rozpraw sądowych lub też chcą się do nich przygotować, zbierając różnego rodzaju informacji o stronie przeciwnej. Będą to sprawy dotyczące rozwodów, przyznania alimentów, opieki nad dzieckiem czy też podziałem majątku. Zadaniem prywatnego detektywa może być przykładowo udowodnienie zdrady współmałżonka, w tym przypadku sąd wyda orzeczenie o winie. Prywatny detektyw działa bardzo dyskretnie, dzięki czemu osoba obserwowana nie wie o tym fakcie.

Jakie sprawy prowadzi prywatny detektyw?

Możliwość wykorzystania aparatów fotograficznych z teleobiektywem pozwala obserwować osoby z dużej odległości. Prywatny detektyw zbiera informacje na wiele różnych sposobów, może wykorzystać internet, wiele danych ogólnodostępnych, sprawdzić także social media. W ten sposób możemy dowiedzieć się gdzie przebywa dana osoba, sprawdzić z kim się spotyka. Naturalnie prywatny detektyw musi działać w ramach prawa, nie może stosować niezgodnych z prawem praktyk, niedozwolonych metod inwigilacji. Dzięki temu będzie w dyskretny oraz prawidłowy sposób zbierał dowody, które mogą zostać następnie użyte w czasie rozprawy sądowej.

Z usług prywatnego detektywa często korzystają także firmy, mogą one sprawdzać kontrahentów, ocenić sytuację majątkową, ekonomiczną oraz prawną danego przedsiębiorstwa. Zadaniem agencji detektywistycznej będzie także zebranie danych o przekształceniach firmy, ich przyczynach, może być to ustalenie różnych powiązań osobowych właścicieli oraz kadry zarządzającej daną firmą. Sprawdzane są także informacje ogólnodostępne z różnych urzędów, w ten sposób możemy ocenić czy firma nie posiada długów, czy znajduje się na liście sankcyjnej lub też w Rejestrze Zastawów. Możliwe jest zbieranie także materiałów za pomocą internetu, możemy sprawdzić czy przeciwko firmie nie toczyło się postępowanie egzekucyjne, naprawcze czy też sądowe.

Biura detektywistyczne posiadają swoje strony internetowe, na których możemy znaleźć wiele informacji dotyczących usług. Przykładowo wchodząc na stronę PrywatnyDetektyw.pl znajdziemy ofertę dotyczącą obserwacji, zbierania informacji, przygotowywania dowodów na potrzeby procesów.

Bezpłatne konsultacje – pomoc detektywa w Warszawie
Obserwacja i zbieranie informacji oraz agencje detektywistyczne

Detektyw Warszawa BDR

ul. Raszyńska 3
02-026 Warszawa
tel. 22 188 18 23
[email protected]