3 min 2 lata

Działanie pomp ciepła nie stanowi dla wielu osób zbyt dużej tajemnicy.

Tym bardziej nie obce są ekologiczne i ekonomiczne aspekty z nią związane. To sprawia, że urządzenie to jest coraz chętniej kupowane.

Pompy ciepła stanowią doskonałą alternatywę dla pieców i kotłów węglowych – tym bardziej, że warunki klimatyczne są już wystarczająco nadszarpnięte przez emisję dwutlenku węgla.

Jednak zalet pomp ciepła jest znacznie więcej. W tym artykule opiszemy wszystko, co warto wiedzieć o tych urządzeniach.

Czym są pompy ciepła?

Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii. Taki system wymyślono już w XIX wieku. W 1824 roku niejaki Nicolas Sadi Carnot spostrzegł, że energia mechaniczna może być całkowicie przemieniana na ciepło. Z kolej ciepło tylko częściowo można zamienić na energię mechaniczną. W dalszych latach pogłębiały się obserwacje tego zjawiska.

Przede wszystkim pompy ciepła są urządzeniami, które pobierają energię cieplną z otoczenia danego budynku. Źródłem poboru może być zarówno woda, grunt, jak i powietrze. Wtedy jest ona przekształcana w energię elektryczną, która wykorzystywana jest do ogrzewania nieruchomości, wody, a także do chłodzenia pomieszczeń w trakcie upałów.

System pompy cieplnej oparty jest o trzy elementy:

źródło dolne – jest to grunt, woda lub powietrze, z którego pompa czerpie energię;
pompa – ona czerpie ciepło ze źródła i przekształca ją na energię elektryczną;
źródło górne – stanowi je instalacja grzewcza budynku. Występuje w formie ogrzewania płaszczyznowego (podłogi, ściany, sufit) lub tradycyjnych grzejników.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompy ciepła dzielą się na kilka typów. Dlatego można wybrać taką instalację, która będzie najlepiej dostosowana do danej nieruchomości.

Pompy ciepła – gruntowe

Są to urządzenia, które wykorzystują energię geotermalną. Znajduje się ona w gruncie i jest przez pompy pobierana i następnie przekształcana w energię elektryczną. Ten typ pompy jest bardzo efektywny, dlatego bez problemu urządzenie to może być jedyny źródłem ciepła w danym budynku.

Pompy ciepła – powietrzne

Zewnętrznym źródłem ciepła w przypadku tych pomp jest oczywiście powietrze. Instalacje te są dość niedrogie i nieskomplikowane. Niestety nie są też samowystarczalne – tzn. najczęściej nie mogą stanowić jedynego źródła ciepła w danym domu.

Pompy ciepła – wodne

W przypadku tych pomp energia czerpana jest z wody. Te instalacje są jeszcze bardziej wydajne niż pompy gruntowe. Z tym, że ich eksploatacja może generować duże koszty.