3 min 3 lata

Jeśli dany budynek zostanie wzniesiony bez pozwolenia na budowę, to skutkuje to następnie koniecznością jego rozbiórki na koszt inwestora.

Jednakże polskie prawo budowlane przewiduje możliwość wznoszenia określonych budynków bez konieczności uzyskiwania specjalnego pozwolenia na budowę. O jakich budynkach jest mowa i jakie on musi spełnić wymagania, aby można było pominąć tenże aspekt formalny? Wedle prawa budowlanego, nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków gospodarczych, altan i garaży, których powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych. Istnieje jednakże dodatkowe zastrzeżenie, iż ilość budynków nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę na jednej działce nie może przekraczać liczby dwa na każde 500 metrów powierzchni działki. Jeśli nie mamy konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, to jednak powstaje pytanie o to czy zatem budowa takiego obiektu nie jest związana z żadnymi formalnościami? Nic z tych rzeczy. Bez pozwolenia na budowę

Jeśli stawiamy budynek gospodarczy, altanę, której powierzchnia nie jest większa niż 35 metrów, to należy na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac zgłosić tenże fakt w starostwie powiatowym.

W ciągu tych trzech tygodni starosta powiatowy ma prawo zgłosić określony protest, ale jeśli do niego nie dojdzie, to wówczas bez żadnych problemów można stawiać dany budynek. W dobie współczesnej mamy do czynienia z dosyć dużą popularnością związaną z budowaniem niewielkiej powierzchni budynków mieszkalnych, domów bez pozwolenia. Można o nich mówić jako o swoistych perełkach architektonicznych. Współczesne budownictwo mieszkaniowe, obowiązujące w tymże budownictwie trendy są bowiem elementem wskazującym na pewną minimalizację powierzchni do zamieszkania. Dzisiaj nie stawia się już na wielopokoleniowe domy mieszkalne, ale raczej na niewielkie, aczkolwiek bardzo przytulne budynki. Stawia się na rozwiązania, które po prostu są wygodne, praktyczne, aczkolwiek nie mające wiele wspólnego z minioną tradycją, minionym stylem.